Den Kommunale Ungeindsats

På disse sider kan du blive klogere på Den Kommunale Ungeindsats i Tønder Kommune, herunder arbejdsgange, aftaler, finde samtykkeerklæringer mm.

Måltal for søgning til Ungdomsuddannelserne

Kommunalbestyrelsen af vedtaget som mål, at afgangselevernes ansøgning til erhvervsuddannelserne skal stige med 1% årligt frem mod 2025.